เมนูช่วยเหลือ

100%
ย้อนกลับ
วันนี้ - 31 ธ.ค.66

บริการ NT Wireless Net ระบบเก็บเงินล่วงหน้า ชุด “Thunder Net” เน็ตไร้สาย NT Wireless Net แรงเร็ว เน็ตไม่อั้น กับโปร Thunder Net เพียง 199 บาท/30 วัน

สมัครเลย
  • ผู้ใช้บริการสามารถสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ที่ศูนย์บริการ NT ทั่วประเทศและช่องทางอื่นๆ ตามที่ NT กําหนด
  • ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเน็ตด้วยความเร็วสูงสุดตามที่ระบุไว้ในแต่ละแพ็กเกจในโครงข่าย NT mobile
  • กรณีลูกค้าซื้อแพ็กเกจแต่ละครั้งมูลค่ารวมตั้งแต่ 1,000 บาท จะได้รับส่วนลดสูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 จากยอดรวม
  • ผู้ใช้บริการไม่สามารถเติมเงินใน SIM NT wireless net เพื่อใช้ซื้อรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบปริมาณเน็ตที่ใช้/ ชั่วโมงใช้งาน ซื้อแพ็กเกจจากช่องทางต่างๆ ได้ที่ www.ntwirelessnet.com หรือสอบถาม NT Contact Center 1888
  • สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการ หากพบว่าผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริตผิดกฎหมาย หรือขัดกับประกาศ ของทางราชการ หรือไม่มีการใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลา 90 วัน / สินค้าซื้อแล้วไม่รับคืนทุกกรณี
  • เลขหมายที่ปรากฏบน SIM Card เป็นเลขหมายบริการของ NT ผู้ใช้บริการไม่สามารถนําไปลงทะเบียนเป็นเลขหมายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ได้ (สามารถใช้บริการเฉพาะบริการ data เท่านั้น ไม่สามารถใช้บริการย้ายค่ายเบอร์เดิม Voice, SMS, MMS, Video Call ได้)
  • กรณีซื้อ SIM พร้อมแพ็กเกจครั้งแรก ลูกค้าสามารถทดลองใช้บริการ 500 MB ระยะเวลา 7 วัน หากไม่พอใจบริการสามารถ ขอคืนได้ภายใน 7 วัน นับจากวันทําสัญญา หากพอใจบริการสามารถยืนยันการใช้บริการที่ www.ntwirelessnet.com เพื่อรับปริมาณเน็ตตามแพ็กเกจ

NT Wireless Net ชุด “Thunder Net”

Thunder 199
199บาท
ระยะเวลาใช้งาน
1
เดือน
ความเร็วเน็ตสูงสุด
Max Speed
การใช้งาน 4G
ไม่จำกัด
เงื่อนไขเพิ่มเติม
สมัครเลย
Thunder 399
399บาท
ระยะเวลาใช้งาน
3
เดือน
ความเร็วเน็ตสูงสุด
Max Speed
การใช้งาน 4G
ไม่จำกัด
เงื่อนไขเพิ่มเติม
สมัครเลย
Thunder 599
599บาท
ระยะเวลาใช้งาน
6
เดือน
ความเร็วเน็ตสูงสุด
Max Speed
การใช้งาน 4G
ไม่จำกัด
เงื่อนไขเพิ่มเติม
สมัครเลย
Thunder 999
999บาท
ระยะเวลาใช้งาน
1
ปี
ความเร็วเน็ตสูงสุด
Max Speed
การใช้งาน 4G
ไม่จำกัด
เงื่อนไขเพิ่มเติม
สมัครเลย
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว/ระยะเวลาการใช้งาน 1 เดือน = 30 วัน, 1 ปี = 365 วัน

โปรโมชั่นยอดนิยมPromotion for you

NT Super Plus Fiber Special Discount 30%
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2566
ดูรายละเอียด
NT SME Plus Fixed IP
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ - 31 ธ.ค. 66
ดูรายละเอียด
NT Mobile จัดให้เฉพาะ นักเรียน นักศึกษา
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ – 31 ม.ค.67
ดูรายละเอียด
โปรคุ้ม NT Government V2 จาก NT Mobile
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ - 31 ก.ค. 67
ดูรายละเอียด
บริการ NT Wireless Net ระบบเก็บเงินล่วงหน้า ชุด “Thunder Net”
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ - 31 ธ.ค.66
ดูรายละเอียด
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง