เมนูช่วยเหลือ

100%
ย้อนกลับ
วันนี้ – 30 มิ.ย.67

บริการ NT Mobile โปร NT Mobile The Ultimate Collection  เบอร์สวย จำง่าย เปลี่ยนเบอร์เสริมความปัง บริการ NT Mobile โปร NT Mobile The Ultimate Collection เบอร์สวย จำง่าย เปลี่ยนเบอร์เสริมความปัง

คลิก ดูรายละเอียด

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. ซิมมีราคาและมีจำนวนโบนัส ตามรายการการส่งเสริมการขายรายการส่งเสริมการขาย NT Mobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) สำหรับกลุ่มหมายเลขจดจำง่าย ชุด “NT Mobile The Ultimate Collection” โดยจะได้รับโบนัสมูลค่าตามที่ระบุในรายการส่งเสริมการขาย ทันทีที่เปิดใช้งานและระบบจะเติมเงินให้อัตโนมัติภายในทุกๆ วันที่ 1 ของเดือน พร้อมวันสำหรับการใช้งาน 30 วัน จนครบจำนวนครั้งที่กำหนดในแต่ละแพ็กเกจ (มูลค่าโบนัสที่ได้รับดังกล่าวไม่สามารถสะสมการใช้งานได้) หลังจากนั้นจะใช้อัตราการใช้งานตามที่ระบุในรายการส่งเสริมการขาย NT Mobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) สำหรับกลุ่มหมายเลขจดจำง่าย ชุด “NT Mobile The Ultimate Collection” รายละเอียดของมูลค่าโบนัสและจำนวนครั้งที่ได้รับโบนัส ดังนี้
  แพ็กเกจราคาซิม(บาท)จำนวนครั้งในการรับโบนัสรับโบนัสครั้งละ(บาท)โบนัสค่าใช้งานรวม(บาท)
  Bronze’s Collection 6,000125006,000
  Silver’s Collection 12,000121,00012,000
  Gold’s Collection 24,000122,00024,000
  Diamond’s Collection 36,000123,00036,000
  Titanium’s Collection 72,000126,00072,000
  Platinum’s Collection 82,800126,90082,800
  Premiere’s Collection 151,2001212,600151,200
  Prestige’s Collection 241,2001220,100241,200
  Precious’s Collection360,0001230,000360,000
  Treasure’s Collection540,0001245,000540,000
  บริการอัตราค่าบริการ*
  เมื่อใช้งานจากโครงข่าย NT Mobile เมื่อใช้งานจากโครงข่ายโรมมิ่ง
  ค่าโทร0.50 บาท/นาที0.60 บาท/นาที
  Internet 0.06 บาท/MB0.25 บาท/MB
  SMS 0.89 บาท/ข้อความ
 2. อัตราราคาตามรายการส่งเสริมการขาย NT Mobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) สำหรับกลุ่มหมายเลขจดจำง่าย ชุด “NT Mobile The Ultimate Collection” ดังกล่าว รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 3. ผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขายอื่นไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้ แต่ผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขายชุดนี้ สามารถเปลี่ยนไปใช้รายการส่งเสริมการขายชุดอื่นได้ หากซื้อซิมแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินได้
 4. กรณีผู้ใช้บริการดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายชุดนี้ เป็นรายการส่งเสริมการขายอื่นทั้งระบบเติมเงิน (Prepaid) หรือ ระบบรายเดือน (Postpaid) รวมถึงใช้บริการคงสิทธิ์เลขหมายไปยังโครงข่ายอื่น จำนวนโบนัสที่ได้รับจะไม่ถูกโอนย้ายไปด้วยในทุกกรณี
 5. กรณีต้องการใช้งานเกินมูลค่าโบนัสที่ได้รับ ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินใช้งานผ่านช่องทางที่กำหนด ได้ทุกช่องทาง
 6. ผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย NT Mobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) สำหรับกลุ่มหมายเลขจดจำง่าย ชุด “NT Mobile The Ultimate Collection” สามารถสมัครใช้รายการส่งเสริมการขายเสริมสำหรับระบบเติมเงิน ได้ทุกรายการที่มีบริการ
 7. ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานบนคลื่นความถี่ 2100 MHz และ 2300 MHz
 8. ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานในโครงข่าย NT Mobile และโครงข่าย Roaming รวมถึงสามารถใช้งาน 4G โดยคิดอัตราค่าบริการตามรายการการส่งเสริมการขาย NT Mobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) สำหรับกลุ่มหมายเลข จดจำง่าย ชุด “NT Mobile The Ultimate Collection” ได้กำหนด
 9. อัตราค่าโทรตามรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว จะคิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที
 10. การคิดปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต. NT Mobile และอินเทอร์เน็ตบนโครงข่าย Roaming จะคิดจากปริมาณการใช้งานจริงของผู้ใช้บริการ
 11. ระบบจะคิดค่าบริการจากกระเป๋ากลุ่มโบนัสที่ได้รับก่อนเสมอ หลังจากนั้นจึงไปทำการหักค่าบริการจากยอดเงินหลัก (กระเป๋าเมน)
 12. อัตราค่าโทรศัพท์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต NT Mobile และเอสเอ็มเอส ตามตารางข้างต้น สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโอนสายระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการออดิโอเท็กซ์ ค่าบริการหมายเลขพิเศษอื่นๆ และค่าธรรมเนียมที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต
 13. อัตราค่าบริการโทรไปยังต่างประเทศ ผ่านหมายเลข 001 และ009 จะคิดอัตราตามที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติเรียกเก็บ
 14. ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน.พื้นที่การให้บริการอัตราความเร็วของอินเทอร์เน็ต NT Mobile เป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการอัตราความเร็ว ในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ ปริมาณการรับ-ส่งข้อมูล และคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 15. บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการหากพบว่าผู้ใช้บริการมีเจตนา ไม่สุจริตผิดกฎหมาย หรือ ขัดกับประกาศของทางราชการ
 16. บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย NT Mobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) สำหรับกลุ่มหมายเลขจดจำง่าย ชุด “NT Mobile The Ultimate Collection” โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 17. ผู้ใช้บริการสามารถยอดเงิน ปริมาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้และชั่วโมงใช้งาน.โดยกด *153# ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ NT Contact Center 1888

โปรโมชั่นยอดนิยมPromotion for you

NT Super Plus Fiber Special Discount 30%
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2566
ดูรายละเอียด
NT SME Plus Fixed IP
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ - 31 ธ.ค. 66
ดูรายละเอียด
NT Mobile จัดให้เฉพาะ นักเรียน นักศึกษา
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ – 31 ม.ค.67
ดูรายละเอียด
โปรคุ้ม NT Government V2 จาก NT Mobile
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ - 31 ก.ค. 67
ดูรายละเอียด
บริการ NT Wireless Net ระบบเก็บเงินล่วงหน้า ชุด “Thunder Net”
อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์
วันนี้ - 31 ธ.ค.66
ดูรายละเอียด
วันนี้ให้เราช่วยอะไร?
NT ยิ้มรับ กสทช. ไฟเขียวถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ใช้เวลาอ่าน 2 นาที
อ่านให้ฟัง