กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

NT Cloud ยกระดับคุณภาพบริการมาตรฐานสากลด้วย ISO และ CSA Star เวอร์ชั่นล่าสุด


NT cloud อัพเกรดการรับรองมาตรฐาน ISO และ CSA Star เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด การันตีมาตรฐานคุณภาพบริการคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์เทียบชั้นคลาวด์ระดับโลก ตอบโจทย์ทุกองค์กรดิจิทัลอย่างมั่นใจ

ดร.ยุทธศาสตร์ นิธิไพจิตร ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) กล่าวว่า NT Cloud ผู้ให้บริการคลาวด์ Private Cloud, Public Cloud และดาต้าเซ็นเตอร์บนโครงข่ายของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ มุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาด้านมาตรฐานแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการให้บริการด้านไอทีซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ล่าสุดปี 2564 NT Cloud ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC ที่ปรับปรุงตามรอบการทำงานและได้ขยายขอบเขตการรับรองมาตรฐานที่ครอบคลุมดาต้าเซ็นเตอร์มากขึ้นรวม 3 มาตรฐาน ได้แก่

- มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC 27001:2013 จาก 5 แห่ง เป็น 7 แห่ง คือ อาคาร CAT TOWER ชั้น 13,14,16, ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี อาคาร 4 และ 7, อาคารศูนย์โทรมานาคม ศรีราชา และ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ พร้อมทั้งได้รับการ Re-certification

- มาตรฐาน บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/IEC 20000-1:2018 จาก 3 แห่ง เป็น 6 แห่ง คือ อาคาร CAT TOWER ชั้น 14 และ 16, ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี อาคาร 4 และ 7, อาคารศูนย์โทรมานาคม ศรีราชา และ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานใหญ่

- มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบคลาวด์ CSA STAR จาก 3 แห่ง เป็น 5 แห่ง คือ อาคาร CAT TOWER ชั้น 14 และ 16, ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี อาคาร 7, อาคารศูนย์โทรมานาคม ศรีราชา และ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานใหญ่

ด้วยการผสานมาตรฐานสากลทั้ง 3 ระบบในทุกกระบวนการของการให้บริการ NT Cloud สามารถเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงปลอดภัยทั้งในส่วนของบริการคลาวด์และโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์ สร้างความเชื่อถือและมั่นใจยิ่งขึ้นให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กรภาครัฐและเอกชนในการปรับเปลี่ยนระบบไอทีขององค์กรให้สอดคล้องกับสังคมวิถีใหม่ Next normal ด้วยระบบคลาวด์ที่มีความปลอดภัยมากขึ้น

ระบบงานของลูกค้าองค์กรต่างๆ ที่ติดตั้งบนโครงสร้างพื้นฐานของ NT Cloud จะได้รับบริการด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงในระดับสากล รวมทั้ง SLA ที่แน่นอนและความมั่นคงปลอดภัยที่กำหนดอย่างเข้มงวดมาตรฐานเดียวกับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ระดับโลก โดยหนึ่งในระบบงานขนาดใหญ่ที่ติดตั้งบน NT Cloud คือระบบบริการคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC (Government Data Center and Cloud service) ซึ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บริการภาครัฐแก่ประชาชนทั่วประเทศได้อย่างมีเสถียรภาพ

ทั้งนี้ บริการคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ นับเป็นธุรกิจหลักในสายงานดิจิทัลของ NT ได้พัฒนามาตรฐานของบริการและปรับปรุงระดับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 15 ปี จากเดิมซึ่งเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2549 (IRIS Cloud) จนถึงการควบรวมองค์กร NT ในปี 2563 โดยการรับรองจาก BSI Group ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของการรับรองมาตรฐานภายใต้ชื่อ “NT Cloud”

NT Cloud มุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยระบบงานมาตรฐานสากล จากความมุ่งมั่นและภาคภูมิใจของทีมงานที่เชื่อมั่นในการนำเสนอบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก โดยจากนี้ NT Cloud ยังคงเดินหน้าแผนพัฒนาระบบงานมาตรฐาน ISO 22301 (Business Continuity Management) และ ISO/IEC 27701 (Privacy Information Management System) เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากลด้านการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ปกป้องธุรกิจจากภัยคุกคาม และปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลให้ปลอดภัยสูงสุด สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น


แกลลอรี่