กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

NT mobile ขออภัยผู้ใช้บริการทุกท่าน เนื่องจากความไม่สะดวกในการใช้บริการ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
NT mobile ขออภัยผู้ใช้บริการทุกท่าน
เนื่องจากความไม่สะดวกในการใช้บริการ
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
บัดนี้ได้แก้ไข สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว
NT Mobile ขอเยียวยาผู้ใช้บริการทุกท่านที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้
ลูกค้าระบบเติมเงิน (Prepaid)
ฟรี อินเทอร์เน็ต 10 GB + โทรฟรี 50 นาที
วันนี้ ถึง 29 มกราคม 2565
ลูกค้าระบบรายเดือน (Postpaid)
ฟรี โทรจากเครือข่าย NT Mobile ไปทุกเครือข่าย
และโทรไปโทรศัพท์ประจำที่ รวมเลขหมายบริการพิเศษ
150 บาท ในรอบบิล เดือน ธันวาคม 2564