กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

NT ร่วมออกบูธนิทรรศการในงาน “วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” ประจำปี 2564

พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรผลงานวิชาการและพระราชทานเกียรติบัตร ในงาน "วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2564" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564 เพื่อส่งเสริม พัฒนา และขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กับสถาบันการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

โดยมี ดร.พัชรินี เทียนตระกูล ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจบริการดิจิทัล พร้อมด้วย ดร.สมรักษ์ เพชรชาตรี ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการวิจัย ศูนย์นวัตกรรม บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จและรับพระราชทานเกียรติบัตร พร้อมนำเสนอ Video Analytic Framework ระบบวิเคราะห์และประมวลผลภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยปัญญาประดิษฐ์ , Wireless Sensor Network with TETRA RTU เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายโดยใช้ระบบวิทยุดิจิตอล TETRA , FPGA Based IRIG-106 Missile Telemetry and Space Communication (CCSDS) ระบบส่งข้อมูลระยะไกลบนอากาศยานความเร็วสูงสำหรับจรวดและระบบสื่อสารในอวกาศนอกโลก และTactile Sensors for medical wearable and smart solution การประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์แบบตารางสำหรับทางการแพทย์และสมาร์ทโซลูชั่น

พร้อมกันนี้ นายประวิทย์ สุยสำอางค์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า เขตตะวันออก และ สำนักงานบริการลูกค้า นครนายก ได้ให้การสนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wifi (RUCKUS Wireless Access Points) จำนวน 4 เครื่อง ภายในโรงเลี้ยงนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อกระจายสัญญาณ NT Corporate Internet เพื่อรองรับการถ่ายทอดแสดงผลงานผ่าน Zoom ตามวิถี New Normal และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ สถาบันและหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน คณาจารย์ จปร. และ นักเรียน จปร. ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564


แกลลอรี่