กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

NT รวมพลังภาคี เดินหน้าโครงการ GO GREEN สร้างอากาศดี เพื่อลมหายใจของคนไทย29 กันยายน 2564 นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT พร้อมด้วย นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกว่าด้วยความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและขยายเครือข่ายข้อมูลตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อการบริหารจัดการคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานทั้ง 5 แห่งจะนำข้อมูลตรวจวัดคุณภาพอากาศและปริมาณฝุ่นละอองจากเซ็นเซอร์ของแต่ละหน่วยงานมาพัฒนาเป็นศูนย์ข้อมูลที่เชื่อมโยง เพื่อการบริหารจัดการคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีร่วมกัน พร้อมกับเชื่อมโยงและแสดงผลบนแพลตฟอร์มที่สามารถดูข้อมูลได้ผ่านโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ รวมถึงดำเนินการติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่มเติมในพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มภาคีให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองได้อย่างแพร่หลายมากขึ้น

โดย NT จะนำโซลูชันวัดค่าคุณภาพอากาศผ่านโครงข่าย LoRa ที่มีอยู่ ผนวกกับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Open Data) เพื่อดำเนินการติดตั้งสถานีวัดค่าฝุ่น จำนวน 8,000 สถานีทั่วประเทศ มาร่วมสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลและแสดงผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการต่อยอดให้เกิดการพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคต

แกลลอรี่