กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

NT ร่วมลงนาม อว. , วช. และหน่วยงานพันธมิตร นำ AiMASK ระบบปัญญาประดิษฐ์ มาประเมินการใส่หน้ากากอนามัยของคนในประเทศ


NT ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ AiMASK เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและส่วนภูมิภาค


เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและส่วนภูมิภาค กับหน่วยงานต่างๆ ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงคมนาคม, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, กระทรวงมหาดไทย, กรุงเทพมหานคร

การลงนามในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะร่วมกันพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AiMASK) ในการเฝ้าระวังการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีและการเว้นระยะห่างระหว่างประชาชน ผู้สัญจรในเขตต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและส่วนภูมิภาค และเพื่อประเมินความร่วมมือในการวิเคราะห์การสวมหน้ากากอนามัยและความห่างระหว่างผู้สัญจรตามที่ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพมาช่วยให้สามารถบริหารจัดการการป้องกันและการสนับสนุนการใส่หน้ากากอนามัยได้แบบเรียลไทม์ การให้ความร่วมมือการใส่หน้ากากอนามัยของประชาชนทั่วไป อีกทั้ง ยังเป็นการให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจถึงจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในประเทศไทย รวมถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเมืองและบริการด้านอื่น ๆ อีกมากมาย และเพื่อให้ได้ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

โดย NT พร้อมให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญร่วมเป็นคณะทำงานดำเนินงานโครงการฯ ร่วมพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์และร่วมนำเข้าข้อมูลจากกล้อง CCTV หรือข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์และประมวลผล

แกลลอรี่