กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี ไปทรงวางพวงมาลาถวายพระราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก


24 กันยายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี ไปทรงวางพวงมาลาถวายพระราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลศิริราช โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึก แก่ผู้ให้การ สนับสนุนการจัดงาน ผู้มีอุปการคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการนี้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) นำโดย นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 เป็นตัวแทนรับมอบโล่ที่ระลึก และของที่ระลึก จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนางฉันทนา แสงไพโรจน์ ผู้จัดการส่วน บริการลูกค้านครหลวงที่ 2.1.1 และนาย ชัยทัต ปฐพีนารา ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้า นครหลวงที่ 3.1.1 เป็นคณะติดตาม ในการนี้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมให้การสนับสนุนคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกอบด้วย ติดตั้งเลขหมายสำหรับ รับบริจาค จำนวน 20 คู่สาย, ติดตั้งเลขหมายสำหรับปรึกษาปัญหาสุขภาพ จำนวน 20 คู่สาย, ติดตั้งระบบอินทอร์เน็ตความเร็วสูง บริเวณจุดคัดกรอง และบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลศิริราช จำนวน 200,000 บาท โดยมี ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ