กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

NT ได้รางวัลรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2564


เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการศูนย์ราชการสะดวก ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2564 ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงการให้บริการแก่ประชาชนของหน่วยงานรัฐด้วยความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และมีมาตรฐานในการพัฒนาหรือยกระดับการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก โดย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ได้รางวัลรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้น 69 ศูนย์บริการ โดยเป็นรางวัล ระดับก้าวหน้า จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการลูกค้า สาขากาฬสินธุ์ 1 สาขาศูนย์ราชการขอนแก่น สาขาเลย1 และ สาขาอุดรธานี 1 และรางวัล ระดับพื้นฐาน จำนวน 65 แห่ง ดังนี้ สาขาสุรวงศ์ สาขาทุ่งมหาเมฆ สาขาจตุรัสจามจุรี 1 สาขาอินทามระ สาขาหัวหมาก สาขารามอินทรา สาขาชัยพฤกษ์ สาขาบางพลี สาขาแจ้งวัฒนะ สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต สาขาปทุมธานี สาขาสายไหม สาขาบางแค สาขาบางกรวย สาขาท่าพระ สาขาหนองแขม สาขาราษฎร์บูรณะ สาขาเอกชัย สาขาธนบุรี 1 สาขาลาดพร้าว สาขางามวงศ์วาน สาขาเพชรบูรณ์ สาขาขอนแก่น 1 สาขาอุบลราชธานี 1 สาขาตระการพืชผล สาขาศรีสะเกษ 1 สาขาเลิงนกทา สาขาอำนาจเจริญ 1 สาขาบึงพลาญชัย สาขาหนองคาย1 สาขาหนองบัวลำภู สาขาสกลนคร1 สาขามุกดาหาร 1 สาขาบึงกาฬ สาขานครพนม 1 สาขาธาตุพนม สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ท สาขาสี่แยกสนามบิน สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ สาขาพรอมเมนาดา เชียงใหม่ สาขาเมืองสมุทร สาขาปาย 1 สาขาเชียงคำ สาขาปิยวรรณ สาขาอุตรดิตถ์ 1 สาขากำแพงเพชร 1 สาขาแพร่ 1 สาขาน่าน สาขาพระนครศรีอยุธยา 1 สาขาสุพรรณบุรี 1 สาขา NT SHOP สุพรรณบุรี สาขาสระบุรี 1 สาขาสุขอนันต์ ปาร์ค สาขาลพบุรี 1 สาขาสิงห์บุรี 1 สาขาชัยนาท 1 สาขาบ้านโป่ง 1 สาขาเพชรบุรี 1 สาขาประจวบคีรีขันธ์ 1 สาขานครปฐม1 สาขาสมุทรสาคร 1 สาขากาญจนบุรี 1 สาขายะลา 1 สาขาฉลอง และสาขาถลาง

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการลูกค้าผ่านศูนย์บริการลูกค้า โดย NT มุ่งมั่นพัฒนายกระดับศูนย์บริการลูกค้าให้ได้รับมาตรฐานทั้งด้านกายภาพ และคุณภาพ มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังในบริการของ NT ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมให้บริการด้วยไมตรีจิต ให้ความใส่ใจบริการทุกระดับด้วยความประทับใจ NT จึงนำเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก หรือ GECC (Government Easy Contact Center) มาเป็นแนวปฎิบัติเพื่อให้บริการได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย