กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

รมว ดีอีเอส จับมือ NT หนุนระบบสื่อสารโทรคมนาคมพร้อมส่งมอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกแก่ศูนย์พักคอยสถานีกลางบางซื่อ


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และผู้บริหาร ลงพื้นที่ดูแลการติดตั้งโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมส่งมอบอุปกรณ์สื่อสารระบบกล้อง CCTV ระบบโทรคมนาคม และน้ำดื่ม ให้แก่ศูนย์พักคอยในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของศูนย์ในการเป็นจุดรองรับผู้ป่วยติดเชื้อให้มาพักรักษาตัวแยกออกมาจากบ้าน ระหว่างรอส่งต่อรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์พักคอยสถานีกลางบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า “กระทรวงดีอีเอสตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดตั้งศูนย์พักคอยสถานีกลางบางซื่อเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงได้มอบหมายให้ NT ดำเนินการสร้างโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมชั่วคราวเป็นระยะทาง 1.5 กม. พร้อมติดตั้ง FTTx จำนวน 7 วงจร AP 5 ตัว แบ่งเป็น ในห้องวอรูม 1 วงจร สำหรับใช้เชื่อมกล้อง cctv 1 วงจร และบริเวณโรงนอนจำนวน 5 วงจร เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้ป่วยโควิด-19 ได้ใช้ในการปฏิบัติงานและรักษาตัวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยหวังผลให้ระบบทั้งหมดสามารถสนับสนุนภารกิจหลักของศูนย์ในการเป็นจุดรองรับผู้ป่วยติดเชื้อให้มาพักรักษาตัวแยกออกมาจากบ้าน ระหว่างรอส่งต่อรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT กล่าวว่า “NT ได้เข้าดำเนินการติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมชั่วคราวครอบคลุมพื้นที่โดยรอบของศูนย์พักคอยสถานีกลางบางซื่อ พร้อมกับส่งมอบอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย CCTV Dome จำนวน 32 ตัวCCTV Bullet จำนวน 8 ตัว NVR 16 Ch จำนวน 2 ตัว NVR 8 Ch จำนวน 1 ตัว HDD 4 TB จำนวน 5 ตัว Switch 16 Port จำนวน 3 ตัว TV 43 นิ้ว จำนวน 3 ตัว Intercom Master จำนวน 1 ตัว และ Intercom Sub จำนวน 5 ตัว เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆ ดำเนินการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถรองรับผู้ป่วยจำนวน 400 เตียงได้อย่างเต็มศักยภาพ

ทั้งนี้นอกจากการการเข้าติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้แก่ศูนย์พักคอยสถานีกลางบางซื่อแล้ว NT ยังได้สนับสนุนระบบสื่อสาร ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบกล้อง CCTV เครื่องบันทึกภาพกล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์ Monitor และระบบอินเตอร์คอมให้แก่ศูนย์พักคอยในสังกัดกรุงเทพมหานครอีกจำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์กีฬารามอินทรา เขตบางเขน ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ เขตจตุจักร ศูนย์สร้างสุขทุกวัย เขตจตุจักร ศูนย์เยาวชน เขตดอนเมือง ศูนย์พักคอยวัดมัชฌินติการาม เขตบางซื่อ ศูนย์พักคอยส่งเสริมและสนับสนุน เขตลาดพร้าว 1 ศูนย์พักคอยวัดราษฎร์นิยมธรรม เขตสายไหม ศูนย์พักคอยส่งเสริมและสนับสนุน เขตลาดพร้าว 2 ศูนย์พักคอยอาคารคลังสินค้าบริษัท อาร์ บี เอส โลจิสติกส์ จำกัด และศูนย์พักคอยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เขตหลักสี่ โดย NT หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยให้การรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”แกลลอรี่