กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

NT เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19NT เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 64 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
  • สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  • สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง (ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, หัวใจและหลอดเลือด, ไตวายเรื้อรัง, หลอดเลือดสมอง, มะเร็ง, เบาหวาน และโรคอ้วน)
ลงทะเบียนด้วยเลขหมายเครือข่ายใดก็ได้ (1 เลขหมายลงทะเบียนได้ 1 สิทธิ์)
ลงทะเบียน คลิก https://covid19vaccine.ntplc.co.th

ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ส.ค. 64 เวลา 9.00 – 17.00 น.