กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

NT ร่วมงาน MOU จังหวัดฉะเชิงเทรา และ depa เพื่อยกระดับ EEC ของฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ


วันที่ 2 เมษายน 2564 ที่สวนสาธารณะริมแม่น้ำบางปะกง หน้าโรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฏร (คนที่ 1) เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มความร่วมมือ และสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อยกระดับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) มี นายสมศักดิ์ มหาวิริโย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและบริการลูกค้า 4 บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (เอ็นที) พร้อมผู้บริหารร่วมงาน ทั้งนี้ เอ็นที ร่วมออกงานนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อนาคต "PADRIEW INNOVATION WEEK PRESENT EEC x SMART CITY" โดยเอ็นที ฉะเชิงเทรา เป็น 1 ใน 3 จังหวัดของภาคตะวันออก ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ EEC ให้เป็นจังหวัดนำร่องมีเป้าหมายพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยได้พัฒนาและเตรียมพร้อมในทุกๆด้านมาเป็นระยะ ซึ่งเอ็นทีพร้อมสนับสนุนการนำดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมโดยเฉพาะเทคโนโลยี 5G มาขับเคลื่อนการลงทุน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหารจัดการเมือง เน้นการออกแบบที่ดี พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ทันสมัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขอย่างยั่งยืน


แกลลอรี่