กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

NT ร่วมกับ กสทช. เตือนภัย‼️ให้สังเกตหมายเลขที่โทรเข้ามา ถ้ามีเครื่องหมาย + (เบอร์ที่โทรมาจากต่างประเทศ) หากไม่มีคนรู้จักที่จะติดต่อจากต่างประเทศ ควรระมัดระวัง อาจเป็นการโทรจากมิจฉาชีพ

NT ร่วมกับ กสทช. เตือนภัย‼️ให้สังเกตหมายเลขที่โทรเข้ามา ถ้ามีเครื่องหมาย + (เบอร์ที่โทรมาจากต่างประเทศ) หากไม่มีคนรู้จักที่จะติดต่อจากต่างประเทศ ควรระมัดระวัง อาจเป็นการโทรจากมิจฉาชีพ
📌 พบเบอร์มิจฉาชีพ - SMS - IVR ต้องสงสัย แจ้งได้ที่ NT Contact Center 1888