บริการ IIG
บริการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตผ่านอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ

ให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งในเอเชีย อเมริกาและยุโรป อย่างมีประสิทธิภาพ
Submarine communications cable
บริการเคเบิลใต้น้ำ

บริการที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ตในทวีปเอเชีย รวมถึงติดต่อสื่อสารไปยังสหรัฐอเมริกา ยุโรป และทวีปแอฟริกาผ่านเคเบิลใต้น้ำ
IP VPN International
บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงจากโครงข่าย IP ภายในประเทศไปยังจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ

สามารถเชื่อมโยงการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และปลอดภัย
International Ethernet
บริการวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงที่ถูกออกแบบเพื่อให้ง่ายในการเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานเข้าด้วยกัน

มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งานสูง ราคาประหยัด
MPLS - International
บริการ MPLS - Multi Protocol Label Switching

บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
Ethernet – International
บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงบนเครือข่าย IP

รองรับการรับ-ส่งข้อมูล ภาพ และเสียงในรูปแบบมัลติมีเดียที่ความเร็วตั้งแต่ 1 Mbps ถึง 100 Gbps
Private Line - International
บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงส่วนบุคคล

ด้วยเทคโนโลยี WDM/SDH ผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง