กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) เข้าสักการะองค์ท้าวมหาพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา


วันที่ 1 เม.ย.64 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) เข้าสักการะองค์ท้าวมหาพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ ในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ รมว.ดีอีเอส พร้อมประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานภายใต้สังกัด มี น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและ รก.กจญ.บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติหรือเอ็นที ร่วมประชุมและรับฟังนโยบาย โดยมี 5 เรื่องสำคัญได้แก่

  1. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึง
  2. ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล เช่น ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
  3. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 5G การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
  4. การพัฒนาและบังคับใช้กฏหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเข้าสู่โลกดิจิทัล โดยเฉพาะการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
  5. การปกป้องคุ้มครองประชาชนจากการใช้สื่อโซเชียลและอินเทอร์เน็ตในทางมิชอบ

แกลลอรี่