กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. web.ocsc.go.th/ForMyKing

ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565