กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

4 ก.ค.65 ที่อาคารเอ็นที ทาวเวอร์ เขตบางรัก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


4 ก.ค.65 ที่อาคารเอ็นที ทาวเวอร์ เขตบางรัก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างพื้นฐาน และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ(เอ็นที) และผู้แทนสำนักงาน กสทช. ร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการสายสื่อสาร โดยระยะแรกจะจัดระเบียบสายที่รกรุงรัง และรื้อสายที่ไม่ได้ใช้งานออกก่อน มีเป้าหมายดำเนินการ 800 กม. ภายในปี 2565 ส่วนการนำสายสื่อสารลงดินใต้ดิน จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันทั้ง ดีอีเอส กทม. กสทช. และผู้ประกอบการ เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายจัดระเบียบสายสื่อสาร โอกาสนี้ รมว.ดีอีเอส ผู้ว่าฯ กทม.พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจจุดท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินของเอ็นที บริเวณถนนสุรศักดิ์ สีลม ทั้งนี้ เอ็นที มีท่อร้อยสาย จำนวน 4,450 กม. ทั้งในนครหลวงและภูมิภาค และพร้อมให้บริการกับผู้ประกอบการทุกราย ตอบสนองนโยบายการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน และปรับทัศนียภาพของเมืองให้สวยงามและมีความปลอดภัย

แกลลอรี่